Veel gestelde vragen

1. Wat is 'Hard Water'?

Hard Water is water waarin veel mineralen zijn opgelost. In het algemeen gaat het om verbindingen met Calcium en Magnesium.

2. Hoe kan ik de hardheid van mijn water constateren?

Over het algemeen weet diegene die het huis schoonmaakt of er sprake is van hard water. Het resultaat van hard water ziet u op o.a. kranen, wastafels, douches en voelt u aan uw kleding. Om de feitelijke hardheid te kunnen constateren, heeft Watertech teststrips die u via de contactpagina kunt aanvragen

3. Wat is 'Water Ontharden'?

Water ontharden is het ontdoen van hardheidsmineralen uit water. Preciezer: Wanneer de metaalionen Ca en Mg uit de kalk worden gehaald, en worden vervangen door Na-ionen, dan is kalk geen kalk meer en het water is 'onthard'.

4. Wat is een 'Waterontharder'?

Een waterontharder is een apparaat waarin het proces van ionenwisseling
Ca++ -> 2Na+ en Mg++ -> 2Na+ plaatsvindt.

5. Hoe wordt waterhardheid uitgedrukt?

Officieel wordt waterhardheid uitgedrukt in mg/L. (milligram per liter) of ppm (parts per million). De verschillende landen ontwikkelden in het verleden hun eigen standaard. Deze wordt in Nederland, in navolging van Duitsland, uitgedrukt in graden Duitse Hardheid of ºDh.
1 ºDh = 17,1 mg/L
België volgt Frankrijk met graden Franse hardheid of ºFh . 1 ºFh = 10 mg/L

6. Is onthard water niet hetzelfde als zacht water?

Zacht water heeft een oplossend vermogen. Door natuurlijke processen lost dit water kalk op uit gesteenten en sediment.
Onthard water bevat alle materialen die al in het geleverde leidingwater zitten, met dien verstande dat van de kalk door ionenwisseling een niet-hardheids mineraal is gemaakt, waardoor het water niet meer hard is.
Onthard water heeft geen verhoogd oplossend vermogen.

7. Waarom wordt Waterontharding toegepast? 

Waterontharding is een belangrijk proces, omdat dit veel voordelen oplevert in huishoudens en bij bedrijven.
Wanneer het water hard is, kan het leidingen verstoppen en zal zeep minder makkelijk oplossen. Door het water te ontharden kunnen deze negatieve effecten tegen worden gegaan.
Hard water zorgt er voor dat er een hoger risico is op de afzetting van kalkaanslag in huishoudelijke watersystemen. Door deze opbouw van kalkaanslag raken leidingen geblokkeerd en neemt de efficiëntie van ketels, boilers en geisers af. Hierdoor kunnen de kosten van het huishoudelijk water met 15 tot 20 % stijgen.
Een ander negatief effect van kalkaanslag is dat het huishoudelijke apparatuur, zoals wasmachines, koffiezetapparaten e.d. aan kan tasten. Door het water te ontharden kan de levensduur van huishoudelijke apparaten, maar ook van waterleidingen en combiketels verlengd worden. Daarnaast draagt het bij aan de langere levensduur van zonneverwarmingssystemen, airconditioningseenheden en vele andere toepassingen en apparaten die gebruik maken van water.

8. Hoeveel bespaar ik in een huishouden door mijn water te ontharden?

Onderzoek heeft uitgewezen dat door het gebruik van een waterontharder tot € 650 op jaarbasis kan worden bespaard.
Wel moet hiervan het onderhoud worden verdisconteerd. De kosten van onderhoud staan echter in geen verhouding tot de besparingen.
U verdient uw ontharder binnen drie jaar terug.

9. Wanneer doe ik er goed aan het leidingwater te ontharden?

Het ideale ontharde water heeft een hardheidsgraad van 0 ºDh en waarborgt het voorkomen van kalkafzetting, een maximum aan besparingen (energie, zeep- en kalkverwijderende producten) en een aanzienlijk stijgend comfort (minder onderhoud en de sensatie van zacht water). Dat ideaal zou zo veel mogelijk bereikt moeten worden.
Indien een resthardheid na de ontharder gewenst wordt, kan dit aan de ontharder of via een regelventiel ingesteld worden.
Bij gebruik van water met een hardheid boven 3 ºDh merkt men reeds de negatieve effecten van hardheid in water. Boven 5 ºDh heeft ontharden al nut en boven 7 ºDh dient het aanbeveling water te ontharden.

10. Leveren drinkwaterbedrijven geen onthard water?

Hoewel waterproducerende bedrijven de mogelijkheid hebben om onthard water te produceren, zullen ze dit niet altijd doen. Een waterproducerend bedrijf hoeft alleen maar een waterontharder aan zijn systeem toe te voegen om goedkoop onthard water te produceren. Maar consumenten kunnen dan niet meer kiezen tussen het gebruik van niet-onthard water en (zelf) onthard water. Hard water veroorzaakt vooral problemen wanneer bij de consument het water wordt verwarmd. Het veroorzaakt maar weinig problemen bij de waterleidingbedrijven, omdat er alleen koud water door hun leidingen stroomt.
Soms wordt het drinkwater centraal onthard. De hardheid wordt dan teruggebracht naar een richtgetal van ±10 ºDh. Dit is nog steeds hard water.