• Branche winnaar van de Succes Award!

  • 1

Fotolia 16410580 LFotolia 10610131 L

 Ervaar

de zachtheid

van de natuur

 

Voel de kwaliteit van zacht water...

...met de waterontharders van Watertech!

 


succesaward 

 

 

 

Wat is 'Hard Water'?

Hard Water is water waarin veel mineralen zijn opgelost. In het algemeen gaat het om verbindingen met Calcium en Magnesium.

Hoe kan ik de hardheid van mijn water constateren?

Over het algemeen weet diegene die het huis schoonmaakt of er sprake is van hard water. Het resultaat van hard water ziet u op o.a. kranen, wastafels, douches en voelt u aan uw kleding.

Om de feitelijke hardheid te kunnen constateren, heeft Watertech teststrips die u via de contactpagina kunt aanvragen.

Wat is 'Water Ontharden'?

Water ontharden is het ontdoen van hardheidsmineralen uit water.

Preciezer: Wanneer de metaalionen Ca en Mg uit de kalk worden gehaald, en worden vervangen door Na-ionen, dan is kalk geen kalk meer en het water is 'onthard'.

Wat is een 'Waterontharder'?

Een waterontharder is een apparaat waarin het proces van ionenwisseling Ca++  2Na+ en Mg++  2Na+ plaatsvindt.

Hoe wordt waterhardheid uitgedrukt?

Officieel wordt waterhardheid uitgedrukt in mg/L. (milligram per liter) of ppm (parts per million).

De verschillende landen ontwikkelden in het verleden hun eigen standaard.

Deze wordt in Nederland, in navolging van Duitsland, uitgedrukt in graden Duitse Hardheid of ºDh.

1 ºDh = 17,1 mg/L

België volgt Frankrijk met graden Franse hardheid of ºFh .

1 ºFh = 10 mg/L

Is onthard water niet hetzelfde als zacht water?

Zacht water heeft een oplossend vermogen. Door natuurlijke processen lost dit water kalk op uit gesteenten en sediment.

Onthard water bevat alle materialen die al in het geleverde leidingwater zitten, met dien verstande dat van de kalk door ionenwisseling een niet-hardheids mineraal is gemaakt, waardoor het water niet meer hard is.

Onthard water heeft geen verhoogd oplossend vermogen.

Waarom wordt Waterontharding toegepast?

Waterontharding is een belangrijk proces, omdat dit veel voordelen oplevert in huishoudens en bij bedrijven. Wanneer het water hard is, kan het leidingen verstoppen en zal zeep minder makkelijk oplossen.

Door het water te ontharden kunnen deze negatieve effecten tegen worden gegaan. Hard water zorgt er voor dat er een hoger risico is op de afzetting van kalkaanslag in huishoudelijke watersystemen. Door deze opbouw van kalkaanslag raken leidingen geblokkeerd en neemt de efficiëntie van ketels, boilers en geisers af. Hierdoor kunnen de kosten van het huishoudelijk water met 15 tot 20 % stijgen.

Een ander negatief effect van kalkaanslag is dat het huishoudelijke apparatuur, zoals wasmachines, koffiezetapparaten e.d. aan kan tasten. Door het water te ontharden kan de levensduur van huishoudelijke apparaten, maar ook van waterleidingen en combiketels verlengd worden.

Daarnaast draagt het bij aan de langere levensduur van zonneverwarmingssystemen, airconditioningseenheden en vele andere toepassingen en apparaten die gebruik maken van water.

Hoeveel bespaar ik in een huishouden door mijn water te ontharden?

Onderzoek heeft uitgewezen dat door het gebruik van een waterontharder tot € 650 op jaarbasis kan worden bespaard.

Wel moet hiervan het onderhoud worden verdisconteerd. De kosten van onderhoud staan echter in geen verhouding tot de besparingen.

U verdient uw ontharder binnen drie jaar terug.

Wanneer doe ik er goed aan het leidingwater te ontharden?

Het ideale ontharde water heeft een hardheidsgraad van 0 ºDh en waarborgt het voorkomen van kalkafzetting, een maximum aan besparingen (energie, zeep- en kalkverwijderende producten) en een aanzienlijk stijgend comfort (minder onderhoud en de sensatie van zacht water).

Dat ideaal zou zo veel mogelijk bereikt moeten worden. Indien een resthardheid na de ontharder gewenst wordt, kan dit aan de ontharder of via een regelventiel ingesteld worden.

Bij gebruik van water met een hardheid boven 3 ºDh merkt men reeds de negatieve effecten van hardheid in water.

Boven 5 ºDh heeft ontharden al nut en boven 7 ºDh dient het aanbeveling water te ontharden.

Leveren drinkwaterbedrijven geen onthard water?

Hoewel waterproducerende bedrijven de mogelijkheid hebben om onthard water te produceren, zullen ze dit niet altijd doen. Een waterproducerend bedrijf hoeft alleen maar een waterontharder aan zijn systeem toe te voegen om goedkoop onthard water te produceren. Maar consumenten kunnen dan niet meer kiezen tussen het gebruik van niet-onthard water en (zelf) onthard water.

Hard water veroorzaakt vooral problemen wanneer bij de consument het water wordt verwarmd. Het veroorzaakt maar weinig problemen bij de waterleidingbedrijven, omdat er alleen koud water door hun leidingen stroomt. Soms wordt het drinkwater centraal onthard. De hardheid wordt dan teruggebracht naar een richtgetal van ±10 ºDh. Dit is nog steeds hard water.

Heeft natrium een nadelige invloed op onze gezondheid?

De hoeveelheid natrium dat aan drinkwater wordt toegevoegd is heel laag. De concentratie natrium in het ontharde water is ver onder het maximale dat in de richtlijnen wordt voorgeschreven.

In slechts één geval moeten we het gebruik van onthard water afraden: voor zoutloze diëten. In die gevallen doet men er beter aan ofwel bronwater met een laag natriumgehalte te gebruiken, ofwel een beroep te doen op de techniek van omgekeerde osmose.

Is waterontharding wettelijk toegestaan?

Elke particuliere verbruiker is vrij om een onthardingsinstallatie te plaatsen en de kwaliteit van het water te wijzigen.

Er mag echter in geen geval behandeld water terugstromen in de waterleiding.

Het is dus nodig een terugslagklep te monteren. In veel ontharders zit deze klep reeds gemonteerd.

Wat gebeurt er met het regeneratiezout?

Bij regeneratie geeft de zoutoplossing een deel van de aanwezige natriumionen af en vervangt ze door calcium- en magnesiumionen die zich op de harsbolletjes hebben vastgezet.

Deze calcium- en magnesiumionen en de overtollige natriumionen worden met de zoutoplossing naar de riool afgevoerd.

Is het regeneratiezout schadelijk voor het milieu?

Voor waterontharding wordt inderdaad zout of natriumchloride gebruikt. Door verdunning met de rest van het afvalwater zal het milieuvervuilende effect verwaarloosbaar zijn.

Bovendien is - alles in acht genomen - onthard water beter voor het milieu. Waarom? omwille van het lagere energieverbruik bij het opwarmen van het water; omwille van de besparing van waspoeder (tot 60 %); omwille van de besparing van schoonmaakmiddelen.

Tenslotte moeten we ook vermelden dat moderne onthardingssystemen zoals Watertech deze levert, reeds efficiënt werken met aanzienlijk kleinere hoeveelheden zout.

Kan een tekort aan calcium in het water gevolgen hebben voor uw gezondheid?

De Wereld Gezondheidsorganisatie, noch de Europese Gemeenschap leggen minima of maxima vast in verband met de hardheid van water. Een evenwichtige voeding levert trouwens voldoende calcium. Het calcium waarover we het hier hebben komt bovendien voor in minerale vorm. In deze vorm wordt het niet opgenomen door ons lichaam en heeft het daarom geen enkel effect.

Is onthard water schadelijk voor het hart?

Het antwoord op deze vraag sluit aan bij dat van de vorige: in geen enkele wetenschappelijke studie werd een correlatie tussen de hardheidsgraad van water en de frequentie van cardiovasculaire ziekten vastgesteld. Prof. Dr. J. Cottet schrijft in een verhandeling hierover: "Wij moeten eens en voor goed afrekenen met dat oude fabeltje dat ongetwijfeld in tal van streken de installatie van waterbehandelingsapparaten heeft afgeremd, apparaten waarvan het nut trouwens door talloze technici wordt erkend."

Maakt het uit welk zout gebruikt wordt voor de regeneratie van waterontharders?

Voor de regeneratie van het hars in de ontharder mogen enkel speciale zouten voor ontharders worden gebruikt. Alleen die zouten garanderen een geheel zuivere zoutoplossing, zonder verspilling. Deze zouten zijn in de vorm van tabletten, kussentjes of blokken te verkrijgen.

Kan onthardingshars schadelijk zijn?

Watertech gebruikt uitsluitend harsen die voldoen aan de normen van de verschillende landen van de Europese Gemeenschap.

De gebruiker van de ontharder loopt geen enkel gevaar wanneer de ontharder vakkundig is geïnstalleerd en onderhouden.

Veroorzaakt onthard water corrosie?

Niet meer dan voor het onthard was...

Waterontharding verandert immers niets aan de zuurgraad van water.

Hard water bevordert echter wel de vorming van kalkafzetting. Bij bepaalde materialen en afhankelijk van bepaalde voorwaarden, kan kalkafzetting corrosie voorkomen.

Studies tonen aan dat onthard water in het algemeen minder agressief is en beter voor uw leidingstelsel.

Bevordert waterontharding de ontwikkeling van bacteriën?

Nee, waterontharders ontwikkelen geen bacteriën.

Bacteriën ontwikkelen zich nu eenmaal gemakkelijk in stilstaand water (in een boiler, leidingen,...).

In een ontharder wordt dit door regelmatig regenereren en dank zij de bacteriedodende werking van de zoutoplossing onmogelijk gemaakt.

Daarom is het beter een kleinere ontharder te plaatsen en dan vaker te regenereren.

Wat zijn kalkwerende apparaten?

Kalkwerende apparaten zijn apparaten die zorgen dat kalk niet meer neerslaat in de vorm van ketelsteen. Tot de eerste groep van deze apparaten behoren Polyfosfaatdoseertoestellen. Deze neutraliseren het effect van kalkneerslag door een middel aan het water tot te voegen dat kalk bindt.

Een tweede groep bestaat uit Fysische Anti-Kalk apparaten (FAK's) zoals magneten en spoelen. De leveranciers van FAK's claimen dat kalk niet meer neerslaat in de vorm van ketelsteen maar in een gemakkelijker verwijderbare vorm van kalk of dat de kalk neerslaat op kiemen die zich reeds in het water bevinden. Het positieve effect van deze toestellen is niet wetenschappelijk aangetoond. Waterontharders daarentegen verwijderen kalk uit het water door middel van ionenwisseling.

Is er reden om de efficiëntie van kalkwerende toestellen te betwijfelen?

In een recent document van Aqua Europa, de Europese Federatie van waterbehandeling bedrijven, lezen we:

Aqua Europa heeft onlangs een studie laten maken om alle wetenschappelijke en commerciële gegevens over dit soort toestellen te verzamelen. Uit tests van verschillende dergelijke toestellen blijkt dat we kritisch moeten staan tegenover de goede werking ervan. Hoewel ze in laboratoria en in quasi perfecte omstandigheden tot behoorlijke resultaten leiden, moeten we toch vaststellen dat de werking in een huishoudelijke omgeving eerder "onvoorspelbaar en beperkt is". Ze werken slechts bij relatief lage temperaturen en bij een warmteafgifte, die sowieso lager is dan die van een centrale verwarming. Bovendien werken ze slechts bij een zeer beperkt debiet en tenslotte speelt ook de constante kwaliteit van het water een belangrijke rol. De minste wijziging kan de werking van het apparaat danig verstoren. In dit licht raadt Aqua Europa het gebruik van dergelijke toestellen zeker niet aan.

Hoe lang gaat een waterontharder mee?

Een goede waterontharder kan vele jaren mee gaan. Ontharders die in de jaren 1980 zijn gebouwd werken nog steeds goed. Vele hebben slechts weinig onderhoud nodig, afgezien van het bijvullen van het zout.

Is het niet overbodig om het drinkwater extra te behandelen?

Waterontharding dient om de eigenschappen van bestanddelen van het water te wijzigen om technische, mechanisch-esthetische redenen. Omdat het ontharden van 'hard' water vele voordelen oplevert voor zowel industrie als voor de consument, is het zeker niet overbodig.

Wanneer moet leidingwater gefilterd worden?

Leidingwater beantwoordt aan de wettelijke normen inzake drinkwater en bevat in principe nooit stoffen die zich in de leidingen kunnen afzetten en corrosie of verstoppingen veroorzaken.

Maar het is echter ook nooit uit te sluiten.

Bijvoorbeeld door werkzaamheden aan de hoofdleiding in de straat. Het is onwaarschijnlijk maar het kan gebeuren en kan dan voor hoge onkosten zorgen.

Waarom is 'hardheid in water' schadelijk?

Voor veel industriële toepassingen, vooral bij het gebruik van koel- en ketelwater is waterhardheid zeer schadelijk. Bepaalde processen functioneren beter bij een lage hardheid.

Ook in huishoudens heeft hoge waterhardheid een schadelijk effect. Water met hoge hardheid maakt het huishouden moeilijker en kost extra geld. De industrie moet extra investeren om de effecten van waterhardheid te niet te doen.

Kan men steenzout, ingedampt zout of zeezout in een waterontharder gebruiken?

Steenzout bevat een hoop materie die niet in water oplosbaar is. Wanneer steenzout wordt gebruikt moeten de pekelreservoirs vaker schoongemaakt worden,. Steenzout is goedkoper dan ingedampt zout en zeezout, maar het schoonmaken van een reservoir kan een hoop tijd en energie kosten. Wanneer dit door de leverancier van uw waterontharder gedaan moet worden zijn hier kosten aan verbonden.

Zeezout bevat iets meer materie die niet in water oplosbaar is dan ingedampt zout. Wanneer men moet beslissen welk zout te gebruiken, moet men er bij stil staan dat de besparing met het gebruik van goedkoop zout niet opweegt tegen de kosten van reinigen van het pekelreservoir.

Wij raden u aan zout te gebruiken dat speciaal voor gebruik in waterontharders is gemaakt. Dit is beschikbaar in zowel tabletvorm als in blokken, afhankelijk van het ontwerp van uw ontharder.

Is het schadelijk om verschillende zouten in een waterontharder te mengen?

Over het algemeen is het niet schadelijk om verschillende zouten in een water ontharder te mixen.

Echter, wanneer er alternatieve producten worden gebruikt, kunnen de ontharders storingen opleveren. Het kan zijn dat het verhelpen van deze storingen niet onder garantie gedekt zijn.

Hoe vaak moet men zout toevoegen aan een ontharder?

Zout wordt gedurende de regeneratie van de ontharder in de vorm van pekel door de ontharder gebruikt. Hoe vaker een ontharder geregenereerd, hoe vaker er zout moet worden toegevoegd. In het algemeen moeten ontharders eens per maand worden gecontroleerd.

Om een voldoende productie van onthard water te hebben, moet de zoutvoorraad ten allen tijde minstens half vol gehouden worden.

Hoeveel kost het gebruik van een waterontharder?

Sommige ontharders zijn efficiënter dan andere en als een gevolg daarvan kunnen de prijzen verschillen.

Er zijn ontharders leverbaar die per tijd ingesteld kunnen worden of door middel van een watermeter.

De ontharders die met een watermeter uitgevoerd zijn, produceren per kilo zout het meeste zacht water.

Sommige ontharders werken met behulp van elektriciteit, maar er zijn tegenwoordig ook water ontharders die gebruik maken van waterkracht.

De prijs van het gebruik van een waterontharder is vooral afhankelijk van het type waterontharder en het soort energie dat gebruikt wordt, maar ook van de hardheid van het water dat onthard moet worden en de hoeveelheid water die gebruikt wordt. Wanneer het water zeer hard is en er veel water wordt gebruikt, zullen de kosten van het ontharden stijgen. In het algemeen kunnen de kosten van een water ontharder variëren tussen € 0,10 en € 0,30 per dag.

De kosten van een waterontharder worden doorgaans flink terugverdiend door de voordelen en kostenbesparingen die verkregen worden door het gebruik van onthard water.

Is onthard water veilig om te drinken?

Onthard water bevat nog steeds alle natuurlijke mineralen. Het is alleen ontdaan van zijn calcium en magnesium bestanddelen, en tijdens het onthardingsproces wordt er wat natrium toegevoegd. Daarom is onthard water in de meeste gevallen veilig om te drinken.

In gebieden met een zeer hoge waterhardheid, is het beter om onthard water niet te gebruiken wanneer men een zoutloos (natriumvrij) dieet moet volgen vanwege het verhoogde natriumgehalte van het water na het ontharden.

Kan zout van wateronthardingsinstallaties in het drinkwater terecht komen?

Zout heeft niet de mogelijkheid om via onthardingsinstallaties in het drinkwater terecht te komen.

Het enige doel van zout in een waterontharder is om het hars in de ontharder, die de hardheid uit het water haalt te regenereren.

Hoeveel natrium neemt men op uit onthard water?

De opname van natrium via onthard water is afhankelijk van de hardheid van het water. Over het algemeen is minder dan 3% van de natrium opname afkomstig van onthard drinkwater. Men schat dat een persoon per dag ongeveer 2 tot 3 theelepels zout binnenkrijgt, afkomstig van verschillende bronnen.

Zorgt het ontharden van water ervoor dat water essentiële mineralen kwijtraakt?

Het ontharden van water ontdoet water niet van zijn essentiële mineralen. Ontharden ontdoet drinkwater alleen van mineralen die ervoor zorgen dat het water hard is, zoals calcium, magnesium en ijzer.

Wanneer moet een onthardingshars vervangen worden?

Wanneer water niet genoeg wordt onthard, moet men eerst denken aan het zout dat wordt gebruikt, of mechanische haperingen van onderdelen van de ontharder. Wanneer deze elementen niet de oorzaak zijn van een onvoldoende waterontharding, is het misschien tijd om de hars of zelfs de hele ontharder te vervangen.

Door ervaring weet men dat de meeste onthardingsharsen en ionenwisselingsharsen ongeveer 20 tot 25 jaar meegaan.

Moet een pekeltank schoongemaakt worden?

Doorgaans is het niet nodig om een pekeltank schoon te maken, tenzij het zout dat gebruikt wordt in hoge mate niet in water oplosbare materie bevat, of wanneer er een ernstige storing is.

Wanneer er een opbouw is van onoplosbare materie in het pekelreservoir, moet het reservoir schoongemaakt worden om te voorkomen dat er storingen optreden.

Hoe kan men voorkomen dat er 'mushing' ontstaat?

Zouttabletten worden onder zeer hoge druk in hun vorm geperst. Wanneer de druk niet hoog genoeg is geweest, zoals bij sommige goedkopere fabricaten onthardingszout, dan kunnen deze tabletten onderin het pekelreservoir uiteenvallen en een vaste, pappige massa vormen. Wanneer de ontharder zelden regenereert, kunnen kleine kristallen van ingedampt zout ontstaan die gelijk zijn aan tafelzout. Deze kristallen kunnen zich gaan binden, waardoor er een dikke massa ontstaat in de pekeltank. Beide processen worden ook wel 'mushing' (mush = eng. pap) genoemd. Hierdoor wordt de pekelproductie verstoord omdat vers water geen voldoende doorstroming door het zout heeft en er dus niet genoeg pekel wordt geproduceerd. Pekelproductie is een belangrijk element van het regeneratieproces in een waterontharder. Zonder pekelproductie kan een waterontharder geen onthard water leveren

Kan pekel van ontharders een septic tank beschadigen?

De Water Quality Association heeft op dit gebied een aantal onderzoeken uitgevoerd. Uit deze studies blijkt dat een juist geplaatste septic tank die goed werkt niet beschadigd kan raken van pekel dat wordt geloosd uit een waterontharder.

Gebruik van onthard water kan soms zelfs de hoeveelheid schoonmaakmiddelen die in een septic tank worden geloosd doen verminderen.

Kan een waterontharder worden gebruikt bij loden waterleidingen?

Hoewel een loden leidingensysteem in gebieden met hard water geen problemen hoeft te veroorzaken, is het toch beter om ze te vervangen. Ook wanneer u geen waterontharder gebruikt. Het gebruik van een waterontharder draagt niet bij aan een verhoogd loodgehalte in drinkwater bij een installatie met loden buizen.

Kan men een waterontharder meenemen als men gaat verhuizen?

Met moderne waterontharders is het zeer wel mogelijk om deze mee te nemen bij een verhuizing. De installatie technieken bevatten snelle fitting verbindingen, die vergelijkbaar zijn met die welke voor wasmachines worden gebruikt.

Het enige dat men hoeft te doen is de aansluitingen van de aanvoerleiding en de retourleiding aan elkaar te koppelen zodat het pand weer hard water krijgt en de ontharder op de nieuwe locatie weer aan te sluiten.

Kan het afval van een water ontharder direct op de tuin geloosd worden?

Omdat pekel de osmotische druk die planten nodig hebben om hun waterbehoeftes te regelen verandert, is het beter om geen calcium-, natrium- of kaliumchloridepekel direct te lozen. Ook kan zout kristalliseren zodat u een grote witte plek in de tuin krijgt.

Helpt onthard water bij droge huidproblemen?

Er zijn gevallen bekend waarbij mensen met droge huidproblemen baat hebben bij onthard water, omdat dit milder is voor het haar en de huid. Ook hebben mensen met eczeem gemeld dat zij door het gebruik van onthard water geholpen zijn en het eczeem verminderd of zelfs verdwenen is.

Hoe vaak dient onderhoud uitgevoerd te worden?

Bij normaal gebruik is een onderhoudsbeurt eenmaal per twee jaar voldoende.

Dit onderhoud kan uitgevoerd worden door uw installateur of, indien u handig bent, kunt u het ook zelf. U kunt daartoe het servicemanual via de contactpagina bestellen

Waarom zijn er ontharders met twee onthardingstanks?

Een ontharder met één onthardingstank zal tijdens het regeneratieproces in by-pass worden gezet. De gebruiker heeft dan hard (niet onthard) water. Dit kan vervelend zijn bij het gebruik van deze ontharders.

Kleine ontharders, vooral voor huishoudelijk gebruik, regenereren vaker. Het probleem doet zich dan ook vaker voor. In deze gevallen kiest men ervoor een duplex ontharder (met twee onthardingstanks) te gebruiken.

Wanneer één tank regenereert, levert de andere onthardingstank nog steeds onthard water zodat u ten allen tijde van onthard water verzekerd bent.

Maakt het iets uit of ik een grote of kleine ontharder gebruik?

Voor het principe van ontharden maakt het niets uit of u een grote of een kleine ontharder gebruikt.

Voor de economie van het gebruik van de ontharder echter wel. Een simplex- of één-tanks ontharder regenereert altijd op een vooraf ingestelde tijd. Wanneer het bedieningssysteem aangeeft dat regeneratie nodig is op een moment vlak na de ingestelde tijd van regenereren kan het zijn dat het nog bijna een heel etmaal duurt voordat de werkelijke regeneratie plaats vindt. Om u ook gedurende dat laatste etmaal te garanderen van onthard water is een reservecapaciteit van een hele dag watergebruik in de ontharder noodzakelijk. Wanneer het bedieningssysteem aangeeft dat regeneratie nodig is op een moment vlak voor de ingestelde tijd van regenereren, zal de reservecapaciteit onnodig mee geregenereerd worden.

Gemiddeld zal u steeds een halve dag reservecapaciteit onnodig regenereren, waarvoor teveel zout en spoelwater worden gebruikt. Een grote ontharder werkt in dit geval economischer omdat er één dag reservecapaciteit ingebouwd zit samen met veel dagen gebruik.

Bij een kleine ontharder zal vaker regeneratie nodig zijn omdat de onthardingstank na een kleiner aantal dagen uitgeput raakt. Bij heel kleine één-tanks ontharders (voor huishoudens) zal elke dag de reserve capaciteit worden mee geregenereerd, wat de ontharder zeer oneconomisch maakt.

Bij duplex (twee-tanks) ontharders bestaat de noodzaak voor een reserve capaciteit niet omdat wanneer de ene ontharder regenereert, de andere nog steeds onthard water levert. In principe kan een duplex ontharder heel klein worden uitgevoerd en toch een hoge efficiëntie behouden.

Dit laatste is voor huishoudens ideaal.

Moet mijn ontharder altijd bij de watermeter staan?

Nee, de ontharder kan overal in het pand worden geplaatst, mits u drie leidingen naar de ontharder kunt aanleggen. Eén leiding voor de aanvoer vanaf de watermeter, één leiding naar het pand (woning) en één leiding voor afvoer naar de riolering.

Werkt de ontharder alleen voor consumptie van water in huis?

Nee, waterontharding kent ook vele industriële- en horeca toepassingen.

Verder is het belangrijk voor mensen met een zwembad, ontharding betekent veel minder onderhoud van uw zwembad en het chloorverbruik daalt drastisch.

Kan ik de ontharder ook zelf installeren?

Ja dat kan.

Wanneer u zelf wilt installeren kunt u alle installatiematerialen bij ons bestellen evenals een uitgebreide installatieinstructie.

Kan ik naast kopen ook huren of leasen?

Ja, dat kan.

Vraag via onze contactpagina om een offerte.

Kan ik dealer worden, hoe en welke voorwaarden zijn er?

Om dealer te worden dient u actief in de branche te werken.

Installateurs, loodgieters, keukencentra, badkamerstudio's, zwembadbouwers, groothandels naar de industrie, etc. etc. kunnen zich via onze website of telefonisch bij ons aanmelden.

Waar is de dichtst bijzijnde dealer gevestigd?

U vindt deze informatie onder Informatie > Waar is de dichst bijzijnde dealer

Kan ik alleen via een dealer kopen?

Het maakt voor de prijs niet uit of u van ons of van een dealer koopt. Wanneer u in de buurt van een dealer woont zullen wij uw aankoop via deze dealer afhandelen.

Waarmee onderscheidt Watertech zich ten opzichte van haar concurrenten?

a. Zeer hoge service en kwaliteitstandaards
b. Wij verlenen ook service op niet door ons geleverde waterontharders
c. Onze technische inhoudelijke kennis op gebied van waterontharding, waterzuivering en installatie
d. We zijn niet gekoppeld aan een bepaalde leverancier en zijn dus in staat om altijd het beste alternatief aan u voor te kunnen stellen
e. One-stop-shopping: we adviseren en leveren alle elementen en materialen voor zowel installatie als onderhoud
f. Een zeer uitgebreid netwerk van (meer dan 800) klanten en (meer dan 50 dealers) in zowel Nederland als daarbuiten. 

Staat uw vraag hier niet bij, stel deze dan via de contact pagina aan ons. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.

Kunt u een bepaald antwoord niet vinden probeer dan eens met uw browser te zoeken (CRTL+F indrukken)